060510
Föregående dag

Jag har släpat fram lådor med allskön bråte som jag samlat på mig om järnvägar mm.
Där hittade jag det här vackra beviset på mitt inträde i Svenska Järnvägsklubben.
För 34 år sedan var medlemsavgiften 25 kr, nu är den 400 kr. Det var tider det.
Södra Ryd, Skövde. Torsdagen 11 maj 2006 kl 20:03
060512
Nästa dag
Tillbaka till Index Maj